Bendruomenės dalyvavimas LEBBS taryboje

Įvykus Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos konferencijai išrinkta naujoji Taryba. Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): konferencijos susirinkimo išrinktas sąjungos pirmininkas Henrikas Žukauskas, besisvečiuojantis EBF prezidentas Meego Remmel, paskirta sąjungos vykdomoji sekretorė Dana Podriabinkina-Kalytienė, pirmininko pavaduotojas Aleksandras Kostinas. Tarybos darbe taip

Seminaras „GALIMA, NEGALIMA“

Spalio 13 d., šeštadienį Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčioje vyko Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos Neakivaizdinės Biblijos mokyklos seminaras, kurį vedė dr. Lina Toth. Seminare dalyvavo tikintieji iš LEBBS bažnyčių, iš Vilniaus Naujojo Testamento bendruomenės vykome net 9-iese. Tema pasirodė ypač

Šlovinimo seminaras

Beveik prieš metus laiko, susitikę Kauno baptistų pastoriai meldėsi už galimybę surengti renginį, į kurį galėtų pasikviesti atvykti ir kitų miestų baptistų pastorius, jų žmonas, pabendrauti, dvasiškai atsigaivinti bei „pašildyti“ tarpusavio ir tarpbažnytinius Lietuvos baptistų santykius. Kaip tik 2017 metų