Nors bendruomenės gyvenimas labai svarbus, bet taip pat suprantame, kad bendruomenė gyva ne dėl savęs ir ne sau. Nuo pat įsikūrimo bendruomenė rimtai svarstė savo pašaukimą – misiją. Pradžioje daugiau dėmesio skyrėme asmeniniam tikinčiųjų liudijimui. Evangelijos skelbimą supratome kaip nuodėmių atleidimas ir išvadavimas iš jų. Vėliau supratimas augo ir ėmėme geriau suprasti, kad Еvangelijos žinia apima ir Dievo karalystės, jos teisingumo, taikos žinią, kuri tikėjimu žiūri į naują dangų ir naują žemę. Ėmėme ieškoti, kaip mūsų misija turėtų būti nukrepta į šiuolaikinio žmogaus gyvenimo sferas. Todėl įkūrėme krikščionišką gimnaziją, dienos centrą Naujininkų ir Naujamiesčio vaikams. Suvokiame, kad esame pašaukti kovoti prieš įvairias stabmeldystes, ideologijas, valdžias ir galybes, kurios prieštarauja Kristaus misijai, apie kurią skaitome šituose Jono evangelijos žodžiuose „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų.“ (Jono 10: 10).

Mes esami atviri visuomenei ir esame jos dalis. Todėl mūsų bendruomenės patalpose vyksta: