„Naujojo Testamento“ bendruomenė, kaip pavadinimas teigia, siekia būti radikalia bendruomene, tai yra grįžti prie ištakų. „Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų.“ (Apaštalų darbai 2: 42) Kristaus kūną, bažnyčią, suvokiame kaip tikinčiųjų bendrystę, gyvenančią po prisikėlusio Kristaus valdžia. Taigi, tai yra daugiau nei žvilgnis atgal. Mokydamiesi siekiame perprasti Kristaus mintį šiandien; garbindami siekiame būti bendrystėje su Juo; įvairiai tarnaudami, siekiame dalyvauti Kristaus Dvasios veiksmuose, kad Jo išvadavimas įsiveiktų mūsų gyvenimuose ir pasiektų šiandienos pasaulį.

Tikime, kad keliaujame su Kristumi, kuriam priklauso aukščiausia valdžia, kad Biblija yra Dievo įkvėpta Jėzų Kristų paliudyti, o Šventoji Dvasia įveda susirinkimą į visą tiesą, darydama mus Jo kūno nariais, panašiais į Jį. Todėl nesame hierarchiška bendruomenė, nes tie, kurie turi atsakomybes mūsų bendruomenėje, siekia atspindėti Kristaus vadovavimą – sekti Jo kentėjimų pavyzdžiu ir pasitikėti Dvasios veikimu ugdant tikinčiuosius. Mes esame sudarę Sandorą su Dievu per krikštą ir dalyvaujame Viešpaties Vakarienėje. Dievo Dvasiai veikiant šie ženklai susieja mūsų asmeninius gyvenimus, bendruomenę ir Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Tikime visų tikinčiųjų kunigyste, todėl mūsų susirinkimai siekia būti pamaldomis, kuriose visi siekia pasidalinti ir praturtinti vieni kitus savo veiksmais – Dvasios apraiškomis bendram labui.

Mūsų bendruomenės patalpose vyksta:

  • pamaldos
  • Biblijos studijos
  • maldos vakarai
  • jaunimo susirinkimai
  • įvairūs renginiai (seminarai, susitikimai ir pan.)

Žodžio tarnavimas


Šlovinimo tarnavimas

Šlovinimo vadovės Dana Podriabinkina-Kalytienė, Ilona Podriabinkina
el. paštas: dana.podriabinkina@gmail.com
mob.: +370 (677) 07 044


Vertimo tarnavimas. Mūsų bendruomenėje pamaldos vyksta lietuvių kalba. Jei kalba užsieniečiai, visada verčiama į lietuvių kalbą. Kalbantiems tik rusų kalba pamokslas verčiamas į rusų kalbą.


Tarnavimas laisvės atėmimo vietose. Įvairiomis formomis bendradarbiaujame su Evangeliškų kapelionų asociacija jiems tarnaujant laisvės atėmimo vietose. Evangeliškų kapelionų asociacija rūpinasi Evangelijos skleidimu kalėjimuose, pagalba kaliniams ir jų šeimos nariams. Ši organizacija yra įregistruota pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kaip asociacija. Asociacijos steigėjai yra įvairių Lietuvos evangeliškųjų ir protestantų bažnyčių pastoriai ir kapelionai, ordinuoti dvasiniam darbui laisvės atėmimo įstaigose.


Bendruomenės gyvenimo dalį ir jo akimirkas galite pamatyti čia.