Įvykus Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos konferencijai išrinkta naujoji Taryba. Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): konferencijos susirinkimo išrinktas sąjungos pirmininkas Henrikas Žukauskas, besisvečiuojantis EBF prezidentas Meego Remmel, paskirta sąjungos vykdomoji sekretorė Dana Podriabinkina-Kalytienė, pirmininko pavaduotojas Aleksandras Kostinas. Tarybos darbe taip pat dalyvaus naujai į ją išrinktas Arnoldas Matijošius. Džiaugiamės ženkliu mūsų bendruomenės narių (Henrikas, Dana, Arnoldas) dalyvavimu Sąjungos veikloje! 

Bendruomenės dalyvavimas LEBBS taryboje