Spalio 13 d., šeštadienį Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčioje vyko Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos Neakivaizdinės Biblijos mokyklos seminaras, kurį vedė dr. Lina Toth. Seminare dalyvavo tikintieji iš LEBBS bažnyčių, iš Vilniaus Naujojo Testamento bendruomenės vykome net 9-iese. Tema pasirodė ypač aktuali –„GALIMA, NEGALIMA“ arba „Gyvenimo etika krikščionybės šviesoje“. Remdamasi praktiniais pavyzdžiais Lina įdomiai pristatė sprendimų ir dorybinės etikos kryptis, vykusios diskusijos grupėse padėjo geriau įsisąmoninti seminaro temą. Laikas buvo išties naudingas!

Seminaro akimirkos:

Seminaras „GALIMA, NEGALIMA“