Šį sekmadienį pamaldose dalyvavo svečiai iš Šiaurės Anglijos baptistų asociacijos: Gary Collier, David Skeet, Melanie Nixon ir John Claydon.

John’as pamokslavo iš Evangelijos pagal Matą 5, 1-16. Klausėm savęs, o kas yra palaiminimas, ką reiškia būti palaimintu? Deja, pamokslo įrašo padaryti nepavyko. Tad reikės vėl iš naujo kiekvienam pačiam arba drauge su kitais suprasti, suvokti, išgyventi, ką reiškia būti palaimintu.

Kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį dalyvaujame Viešpaties vakarienėje. Toks buvo ir šis sekmadienis. Irmantas priminė, kad Viešpaties vakarienė yra be galo svarbus įvykis – išgyventi, dalyvauti tame, kas yra amžina kasdienė duona ir pralietas kraujas, kuris nugali viską…

Svečiai iš Didžiosios Britanijos