Lietingą ir apsiniaukusį šeštadienio rytą susitikimome bažnyčioje – atėjome į seminarą „Mistika“. Paskutiniame iš seminarų trijų seminarų cikle (pirmas seminaras buvo „Misija/Evangelizacija“, antras – „politika“) kėlėme klausimą kaip galime būti Dieve tuo pačiu metu, kai esame įsitraukę ir dalyvaujame pasaulio kovose. Pažinti Dievą reiškia ne žinoti kažką apie Jį, bet dalyvauti Jame. Dievas tapo žmogumi ir sudalyvavo žmonių gyvenime, kad ir žmonės Šventosios Dvasios pagalba galėtų dalyvauti Dieve, būti Dieviškos prigimties dalininkais (2 Petro laiškas 1: 1-10). Taip trumpai galime apibendrinti, kas buvo kalbėta, diskutuota.

Ačiū Henrikui už šitų trijų seminarų ciklą!

Seminaras „Mistika“