Susirinkome devyniese ir skaitėme laiško Efeziečiams 2 skyrių: apie Jėzaus sugriautą pertvarą ir visų suvienijimą, apie tai, kaip per Jį visi galime ateiti pas Tėvą, apie neklusnumo vaikus… Atlikome prasmingą švaros ritualą, kuris pasitarnavo kaip metafora: prieš valgant picą visi nusivalėm rankas dezinfekciniu skysčiu; kaip Jėzus apvalo mus visus skirtingus nuo mūsų nuodėmių, mes tampame švarūs ir galime prieiti prie vieno Dievo ir semtis Jo lobių. Giedojom giesmes, išmėginom naujai sulipddytą Kachoną (čia toks smagus mušamasis instrumentas 🙂 ), žaidėm Tilto statymo žaidimą. Pirmieji statybiniai bandymai buvo nesėkmingi – kitąkart reiktų pagalvoti apie statybinių medžiagų kiekį ir kokybę, o ir komandinio darbo įgūdžius dar reiktų palavinti 🙂 Gerai, kad kai Dievas mus įkinko į statybas, parūpina tinkamų statybinių medžiagų tiek, kiek reikia…

 

Picų ir tiltų šeštadienis