Šiandien pas mus pamaldose svečiavosi broliai ir sesės iš Lyckebokyrkan, Storvretos, kuri yra prie Uppsalos, Švedijoje. Mus aplankę svečiai priklauso Švedijos Besivienijančiai Bažnyčiai, mūsų baptistų sąjungos partnerei ir remia misijos darbą Lietuvoje. Svečiai mums atvežė rankų darbo žvakę – prasidedant pamaldoms ją uždega vienas iš vaikų. Tai yra priminimas mums melstis už bendruomenės ir viso pasaulio vaikus.

Pamaldose svečiai iš Švedijos